ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการฟื้นฟูแบตเตอรี่
dot
bulletแบตเตอรี่รถยนต์ทุกชนิด
bulletแบตเตอรี่ไฟฟ้า
bulletแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์
bulletแบตเตอรี่สำรองไฟ
dot
บริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่และเครื่องสำรองไฟ
dot
bulletทดสอบ,วัดค่า,สรุปผล
bulletบริการบำรุงรักษารายปี
bulletการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
bulletติดตั้ง
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletจำหน่ายแบตเตอรี่
bulletBMS
bulletอุปกรณ์เสริม
dot
Battery Groups (MCS)
dot
bulletMAROO MCS
bulletMCSM
bulletMCS. Taiwan
bulletmcsjapan
bulletTVH
bulletSPCS
bulletecoBateria
dot
Newsletter

dot
dot
test
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
mcsjapan
spcs-energy


บริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)  เป็นผู้นำในนวัตกรรมการฟื้นฟูแบตเตอรี่ทุกชนิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีก 6 ประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ชื่อ MCS

พันธกิจ (Mission) ให้บริการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพสูงและเห็นผลจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสูงสุด

  

 

                   บริษัทเป็นผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว โดยการนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว มาฟื้นฟูใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ใหม่ได้ถึง 80-95%ซึ่งในปัจจุบันทุกประเทศกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการ ลดค่าใช้จ่ายควบคู่ ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่อง MCS แล้วนอกจากสามารถนำแบตเตอรี่เก่า มา Regenerated ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการลดมลพิษประหยัด ค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานให้กับ ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

              บริษัทฯคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก

   

                                                                                                                   

                 

                 

 Copyright © 2010-2014 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็มซีเอส เอ็นเนอร์จี แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 46/202 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-791-3703 แฟกซ์ 02-944-4693 อีเมล : info@mcsenergythailand.com