ReadyPlanet.com


Task Force Tips ประกาศศรีษะฉีดดับเพลิงที่ใช้งานได้มาครบครันการระบายความดัน 150 Gpm ด้วยกัน 160 Gpm


Impact Of COVID-19 Pandemic On Fire Service Extending Into 2021 And Beyond
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดามการให้บริการดับเพลิงที่ขยายจากไปสู่ปี 2564 กับหลังจากนั้น

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อการให้บริการดับเพลิงจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจวบจนถึงปี 2564 และอาจจะเป็นไปอีกหลายชันษาข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหลือแหล่แง่มุมของงานระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อบริการทำให้หยุดเพลิงในระยะยาวด้วยกันอาจเปลี่ยนแปลงจากไปตลอดกาลการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเจริญสิ่งหนึ่งรวมความว่าการแพร่ระบาดสรรพสิ่งโรคได้มากขึ้นความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ของนักผจญเพลิงในความนี้ COVID-19 เป็นแทบเรื่องล่าสุดแห่งชุดปัญหาสุขภาพและความสมบูรณ์สรรพสิ่งสถานบริการดับเพลิงอย่างไรก็ตามการระบาดทั่วโลกเป็นเรื่องยากที่จะละเลยหรือละเลยซึ่งแตกต่างจากความกังวลปีกสุขภาพตลอดกาลอื่น ๆ เป็นต้นว่าความอ่อนเพลียทางสรีระความเสี่ยงจากโรคมะเร็งและความเหนื่อยหน่ายทางจิตและอารมณ์ตามหลักการแล้วความเร่งด่วนแห่งการจัดการกับความกังวลด้านอนามัยรอบ ๆ โคโรทุ่งนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จักเปลี่ยนเป็นการบริหารความกังวลในระยะยาวเจริญขึ้นเกี่ยวกับความกังวลด้านสุขภาพที่คงทนและยืดหดได้ในที่สุดในท้ายที่สุดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพควรจะเป็นเรื่องกว้าง ๆ และเป็นเนื้อแท้การรับรู้แห่งเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพในที่วงกว้างควรฝังดานอยู่ในกองไฟเพื่อกระตุ้นแยกออกเกิดการกระทำมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งแห่งหนจำเป็นมากและต้องใช้เวลานานเกินกำหนดงานให้ความสำคัญกับอุปกรณ์พิทักษ์ภัยส่วนบุคคลสมบูรณ์ในแง่บวกอีกประการหนึ่งของการระบาดสรรพสิ่งโควิด -19 ลงความว่าการให้ความสำคัญกับเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มากขึ้นข้อดีอีกประการหนึ่งของการระบาดของงัววิด -19 คืองานให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มากขึ้นคงให้ความสำคัญกับการชดใช้หน้ากากอนามัยในระหว่างงานระบาดของโรคแปลเป็นการรับรู้ในวงกว้างและระยะยาวเกี่ยวข้องบทบาทสำคัญของ PPE กับการใช้งานที่สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิง?ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดหา PPE ในช่วงการระบาดยังบอกให้เห็นถึงความจำเป็นแห่งการจัดการระดับการใช้งานของอุปกรณ์พอให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนในตลาดจักไม่ปล่อยแยกออกบุคลากรของหมวด 19; ไม่มีการป้องกันคดีท้าทายด้านการเงินและงบประมาณเพราะด้วยหน่วยดับเพลิงการระบาดสรรพสิ่งโควิด -19 อีกต่างหากเน้นย้ำถึงรูปร่างที่เปราะบางของการจัดทำงบประมาณของหน่วยปิดเพลิงในทั้งปวงระดับแผนกกระยาเลยทั่วกระดานมีสิทธิ์ผลกระทบในทางลบเนื่องจากเงินรายได้จากภาษีกับเงินระดมทุนลดลงและมัน 19; ยังเปล่าจบการต่อสู้ทางการเงินจะดำเนินต่อไปในขั้นตอนสุดท้ายของการแพร่ระบาดการสั่งการกับผลกระทบปีกงบประมาณจะคลายไปสู่วงจรงบดุลในอนาคตและองค์การดับเพลิงจักยังคงรู้สึกถึงความกระทบกระเทือนหน่วยงานต่างๆจะต้องมองหาแหล่งเงินทุนทำให้ดีขึ้นเช่นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและมูลนิธิวิกฤตการณ์ข้างกำลังคนที่ใกล้เข้าและความกังวลงานระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เร่งตำแหน่งการเกษียณอายุในหมู่นักผจญเพลิงเพราะไม่ต้องพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะประกอบด้วยจำนวนคนลดลงเนื่องจากการลดงบประมาณความเครียดจากการรับมือกับ COVID-19 อาจกีดกันไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารร่วมหน่วยดับเพลิงบรรทัดล่างคือวิกฤตด้านกำลังคนที่จวนเจียนเข้ามาสำหรับการดับเพลิงหรือฉันน่าจะพูดว่าการรีบของวิกฤตกำลังคนแห่งหนมีอยู่หลังจากนั้นนอกจากนี้แผนกขันอาสายังพบว่าการดึงดูดบุคลากรทำได้ยากกว่าแห่งเคยและงานสรรหาพนักงานดับเพลิงที่มีกรรมสิทธิ์ค่าตอบแทนมีความท้าทายในตัวเองมรดกของการแพร่เชื้ออาจทำให้ยากยิ่งขึ้นในการสรรหากำลังคนสำหรับการดับไฟการฝึกอบรมพนักงานบริการดับเพลิงตามที่สภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้วยกันความปลอดภัยมีการพัฒนาบทบาทสรรพสิ่งหน่วยดับเพลิงก็มีบทบาทเช่นกันการแพร่เชื้อของโคตัก -19 ทำให้ทรัพยากรของหน่วยงานดับเพลิงเหลือแหล่แห่งได้รับการช่วยเหลืออย่างกว้างขวางในความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างเช่นมีการเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในงานจัดการเหตุฉุกเฉินสวัสดีในชุมชนเป็นต้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมปีกสาธารณสุขและความปลอดภัยมีการพัฒนาขึ้นจึงมีบทบาทในการดับเพลิงเช่นกันแห่งขอบเขตที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยังคงอยู่ในที่ 18; new normal19; หน่วยงานดับเพลิงจะดิ้นรนเพื่อจะบรรลุบทบาทที่คลายออกไปองค์การจะต้องลงทุนทรัพยากรที่หายากในการฝึกหัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อตอบสนองความมุ่งมาดปรารถนาของชุมชนณรูปแบบใหม่กับแตกต่างกันบริการหยุดเพลิงจำเป็นต้องสร้างมากขึ้นโดยเปลืองเวลาร่วมกันน้อยลงปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นจรดความจำเป็นที่หน่วยงานดับเพลิงจะทำอะไรได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงและหน่วยงานดับเพลิงจำเป็นต้องปรับปรุงเกมของตนเมื่อจำเป็นจะต้องจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพงานจัดการวัสดุ PPE งานสรรหาบุคลากรนวชาตและขยายบริการเพื่อจะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปแห่งชุมชนอย่างไรก็ตามเงินทุนที่น้อยลงด้วยกันทรัพยากรอื่น ๆ ที่น้อยลงสะท้อนให้เห็นจดสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่อาจปรับเปลี่ยนไปตลอดกาลธรรมดาการดับเพลิงจะบังเกิดในช่วงแห่งหนโควิด -19 กระจัดกระจายทั่วโลกผลพวงนี้อีกทั้งต้องการอาสาสมัครด้วยกันผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงที่ต้องทำงานหนักกว่าที่พวกเขาต้องทำแห่งภารกิจที่ท้าทายและขยายวงกว้างไกล

ความปลอดภัยจากไฟไหม้ - บทบาทของผู้รับประกันภัย

การงานที่ดำเนินงานณอุตสาหกรรมขยะมีการเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในวงกว้างการเรียกเก็บวัสดุที่ติดไฟได้การใช้พาหนะอุตสาหกรรมและของเสียอย่างต่อเนื่อง 19 ความเก่งกาจตามธรรมชาติที่การเพิ่มขึ้นสรรพสิ่งอุณหภูมิล้วนเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ความปลอดภัยสิ่งของภาค 19 ได้รับการปรับปรุงในช่วงเปล่ากี่ปีที่ผ่านมาเพราะสำนักงานสิ่งแวดล้อม (EA) คว้ากำหนดแผนการรักษาอัคคีภัย (FPP) สำหรับเศษและการรีไซเคิลทุกแห่งอย่างไรก็ตาม 19 ยังคงเป็นแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อให้ก่อกำเนิดความปลอดภัยสูงสุด - และบริษัท ประกันมีบทบาทประธานในการโจ้ James Mountain ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Fire Shield Systems Ltd สนทนากับที่ปรึกษาด้านการประกันภัยที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งปฏิบัติงานในส่วนกากและการรีไซเคิลด้วยกันของเสียไปสู่พลังงานเพื่อตรวจขั้นตอนต่อไปที่อุตสาหกรรมขยะต้องเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมสถานที่ปลอดภัยสำหรับทั้งหมดการป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพปัญหาด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่พบบ่อยคืออะไรคุณมองเห็นในอุตสาหกรรมขยะ?ในขณะที่ EA ได้กำหนดให้ FPP เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าทุกไซต์ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะระบุว่าจำเป็นต้องวาง 18; โซลูชันการปราบ 19;สำหรับขยะกับการรีไซเคิลและกากไปยังแหล่งพลังงานโดยเฉพาะเรามักจะเหลือบเห็นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแห่งมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปขาดแต่ EA ได้กำหนดให้ FPP เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าทุกไซต์ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะระบุความจำเป็นในงานติดตั้ง 18; โซลูชันการปราบปราม 19;.เลี่ยนมักจะชนะ 19; t ขีดคั่นมาตรฐานที่จำเป็นข้อกำหนดเฉพาะเหตุด้วยการปฏิบัติตามกับยังไม่ได้สืบสวนเงื่อนไขที่จะใช้กบิลและควรกระทำอย่างมีประสิทธิภาพความยากลงความว่าการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนเป็นหลักสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเชือดมุมเว็บไซต์โดยไม่รู้ตัวโดยการเลือกระบบที่ต่ำกว่ามาตรฐานสถานที่ไม่จัดการกับความเสี่ยงของแต่ละคนตัวอย่างเช่นธุรกิจอาจจะเลือกระบบลวดสปริงเกลอร์เป็นลู่ทางที่ถูกกว่าสำหรับระบบทำลายล้างอัตโนมัติอย่างไรก็ตามถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ระบบตรงนั้นอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเปลือกคลังสินค้าแทนที่จะเป็นทีมและอุปกรณ์ที่ควรค่าภายในระบบสวัสดีจากอัคคีภัย กองกลาง ประกันมักจะแนะนำระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างไร?ที่หลายกรณีระบบที่เอาประกันภัยจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงของผู้ประดิษฐ์ตัวอย่างเช่นรถกว้านอาจติดตั้งกบิลดับเพลิงสรรพสิ่งยานพาหนะไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งสรรพสิ่งข้อตกลงจำนวนมากกับดักผู้ผลิตอย่างไรก็ตามกบิลแม่แบบนั้นคงไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในทุกสิ่งแวดล้อมการทำงานเช่นกระบิลที่ต้องการจ่ายยานพาหนะทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีเวลาจอดทำงานเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามตารางการงานที่ยุ่งถ้าไซต์แสดงให้เห็นว่าประกอบด้วยการใช้มาตรการป้องกันอัคคีภัย บริษัท ยืนยันบางรายจะยอมรับหลักโดยไม่ตรวจสอบว่ามาตรการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดในทางปฏิบัติสิ่งนี้สมรรถทำให้ธุรกิจเชื่อใจระบบที่ไม่เหมาะสมสุดโต่งสำหรับความเสี่ยงสรรพสิ่งแต่ละคนนอกจากนี้แม่แบบการจัดจำหน่ายประกันภัยโดยมากกำหนดเฉพาะความปรารถนา 18 ระบบที่มีสิทธิ์การอนุมัติ 19; ให้มูลเหตุจูงใจเพียงเล็กน้อยเพราะด้วยธุรกิจที่จะทำพ้นข้อกำหนดการอนุมัติขั้นต่ำ19; s แห่ง บริษัท ประกันสมรรถมีส่วนสำคัญที่การผลักดันมาตรฐานการคาดคะเนความเสี่ยงรายบุคคลจักทำอะไรคว้าอีก?มาตรฐานการรับรองบางอย่างสามารถชดใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตกลงใจของ บริษัท ประกันและปกป้องไซต์ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าจะไม่บังคับ แม้ว่ามาตรฐานการต้อนรับบางอย่างสามารถใช้คืนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของ บริษัท ยืนยันและปกป้องไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสองตัวอย่างที่สำคัญของหลักเกณฑ์เหล่านี้คือการอนุมัติ FM และ SPCR (P-Mark)หากกระบิลมีเครื่องหมายรับรอง FM ภายใต้การประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลธุรกิจและ กองกลาง ประกันสามารถไว้ใจในความสามารถในการปกป้องไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่หลักเกณฑ์ SPCR (P-Mark) ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะว่าระบบดับเพลิงสำหรับยานยนต์และเครื่องกลหนักมาตรฐานทั้งสองนี้ประเมินประสิทธิภาพของระบบเพราะใช้การทดสอบหลาย ๆ ต้นฉบับเพื่อให้แน่ใจแหวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนเกณฑ์ความปลอดภัยไปข้างหน้าเป็นของผู้เอาประกันตนมัน 19; เกี่ยวการแนะนำระเบียบที่เหมาะสมเพราะด้วยไซต์และสภาพแวดล้อมแห่งหนเหมาะสม - การศึกษาดำรงฐานะส่วนสำคัญของชิ้นนั้นบริษัท รับรองจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างมั่นใจเพื่อให้แน่แก่ใจว่ามาตรการและกระบิลต่างๆมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรักษาไซต์ได้อย่างเพียงพอเลี่ยน 19; เป็นสถานการณ์ที่ชนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงมาตรฐานนี้จรรโลงความโปร่งใสเติบโตเกี่ยวกับความเหมาะสมสรรพสิ่งระบบป้องกันเปล่าให้ธุรกิจเลือกโซลูชันที่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยไม่รู้ตัวและปันออกความมั่นใจในความปลอดภัยของไซต์สำหรับกรุ๊ปและทรัพย์สินเพราะด้วย บริษัท ประกันไซต์แห่งปลอดภัยกว่าหมายถึงความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่ลดลงเป็นการจ่ายโสหุ้ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงความปลอดภัยสิ่งของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรที่ช่วงหลายชันษาที่ผ่านมา?โดยปกติขยะและการรีไซเคิลและขยะเป็นพลังงานมักมี 18 เสมอ rogue19;เนื้อที่ปฏิบัติการ แต่หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยได้เปลี่ยนไปในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาและ EA ยังคงเข้มงวดเติบโตในคำแนะนำปีกความปลอดภัยจากไฟไหม้มีปัจจัยแหล่ประการที่มีอำนาจต่อความเสี่ยงแห่งทุกภาคด้านทำให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพิ่มขึ้นระบบดับไฟด้วยการนำกฏเกณฑ์ความปลอดภัยมาชดใช้ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยสมรรถดำเนินการเพื่อลดระบบป้องกันไฟไหม้ที่ไม่พอเพียงซึ่งรวมถึง Brexit และผลกระทบกระเทือนที่เกิดจากข้อบังคับอนุสัญญาบาเซลและการกันนำเข้าขยะมูลฝอยของประเทศจีน 19 ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก่อให้เกิดเรื่อง จำกัด การส่งออกใหม่แหมะไว้บนพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับงานพึ่งพาอย่างมากที่การกำจัดขยะชิ้นนี้ทำให้เกิดความล่าช้าแห่งการขนส่งของเสียมากมายและระดับงานจัดเก็บที่สูงขึ้นสำหรับสถานที่เก็บของชำรุดทรุดโทรมไซต์ชั้นนำในการดำเนินการให้ใกล้กับความจุงอกงามในทางกลับกันสิ่งนี้จะเพิ่มการพึ่งพาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้แน่ใจดุไซต์ปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะขั้นตอนต่อไปทั้งปี 2564 และหลังจากนั้นคือว่าอะไร?ตลาดประกันภัยทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันมัน 19; เป็นวิธีการโดยรวมEA จะยังคงผลักดันมาตรการบรรเทาผลกระทบกระเทือนที่มากขึ้นที่ไซต์อย่างไรก็ตามด้วยการนำมาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเช่นการรับรอง FM และ SPCR (P Mark) มาใช้คืนทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถลดการมีระบบระเบียบป้องกันและยับยั้งใจอัคคีภัยที่ไม่เพียงพอได้ความหนักแน่นจากอัคคีภัยเป็นเรื่องของการเลือกและการยืนยันระบบที่เหมาะสมบริษัท ประกันจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานที่ปะปนกันภายในกลุ่มขยะและการรีไซเคิลด้วยกันของเสียสู่แรงงานซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญ

Pocketalk Provides Instant Translations In 82 Languages For First Responders
Pocketalk ให้การแปลความเร็วใน 82 ภาษาเพื่อFirst Responders

งานถอดความแห่งสถานการณ์เร่งด่วนต้องคดีท้าแห่งผู้ประสบข้อความมนุษย์แรกจำต้องพบปะทุกครั้งทุกเมื่อเชื่อวันเช่น London Luton Airport19; Fire Service ก่อนหน้านี้จักต้องหาเจ้าหน้าที่ไม่ก็ผู้โดยสารสถานที่สมรรถช่วยแบ่งออกพวกเขาแปลซึ่งเป็นไปไม่ได้เสมอในตำแหน่งวิธีเลือกบ๊วยบริการตรงนี้จะมีจดหมายฟลิปสติกบุ๊คขนาดใหญ่ที่มีคำถามทางการแพทย์ยิ่งในเหลือแหล่ภาษา แม้ว่าก็ไม่ไหวช่วยขบปัญหาแห่งงานเรียนรู้คำตอบไหน ๆ งานแปลภาษาเช่นกัน AIDevice ตอนนี้เขาทั้งหลายมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ว่องจำเริญเพื่อที่จะแยกออกวิธีการสื่อสารสถานที่รวดเร็วกับหวานคอแร้งขึ้นไป 19 เรียกแหว Pocketalk ซึ่งดำรงฐานะอุปกรณ์แปลภาษาแห่งขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดีไซน์ลงมาเพื่องานเจรจาญิบมุขแห่งหนว่องด้วยกันแม่นยำแค่เพียงกดปุ่มแม้ณที่มีสิทธิ์ดังPocketalk รองรับ 82 ภาษาเพราะระบุจด 90% สิ่งของพลเรือนพื้นแผ่นดิน 19;มันไม่ผิดชดใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ความรีบด่วนเพื่อจะคร่าอุปสรรคระหว่างผู้พบปะข้อความรายจำเดิมเช่นพนักงานดับไฟกับพนักงานด้านงานสอดส่องดูแลสุขภาพอนามัยด้วยกันผู้ใช้บริการ / คนไข้มากสู้รบเพลิงที่รวดเร็วง่ายสงบสมรรถใช้คืน Pocketalk เพื่อจะติดต่อกับหมู่ชนแห่งจุดเกิดเหตุฉับพลันได้มาโดยด่วนสะดวกๆและนิ่งสนับสนุนแบ่งออกเขาทั้งหลายทำให้สิ้นฤทธิ์ความไม่สะดวกปีกภาษาและบรรลุเป้าหมายแห่งต่างๆนาๆ 13ตั้งแต่การประเมินงานบาดเจ็บสิ่งของผู้ที่ไม่ได้ 19; เปล่าพูดภาษาอังกฤษดำรงฐานะภาษาแรกเจียรจวบจนถึงงานขอเกี่ยวประกาศเสริมเกี่ยวกับสถานการณ์ฉับพลันองค์กรต้องเจอกับข้อความท้าทายที่ทวีคูณเพื่อสนองตอบความมุ่งมาดปรารถนาด้านการติดต่อสื่อสารแห่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นแห่งสหราชอาณาจักร 19 มีประชาชนสถานที่ต่างๆนาๆงอกงามคาดเอ็ดในที่ทศมนุชไม่ไหวเอ่ยปากภาษาอังกฤษเป็นภาษามนุษย์จำเดิมในเนื้อที่เป็นต้นว่าลอนที่ดอนตัวเลขตรงนี้สิงสู่สถานที่ประมาณการเอ็ดแห่งห้ามนุชEmergency Services Donations ผู้ให้บริการปีกงานดูแลสุขภาพรวมทั้งบริการรถพยาบาลที่สหราชอาณาจักร 5 แห่งหนมีกรรมสิทธิ์งานบริจาคกับกำลังวังชาใช้คืน Pocketalk หลังจากประกาศพอต้นปี 2020 ว่าประกอบด้วยงานบริจาคเครื่องมือ Pocketalk W ปริมาณ 500 สิ่งของให้กับดักผู้ให้บริการเร่งด่วนที่ยุโรปเพื่อจะเอาใจช่วยจัดการกับดัก COVID-19, London Luton AirportFire Service เป็นหนึ่งในหน่วยงานแห่งหนลงสมัครกลุ่มผู้ให้บริการปีกการสอดส่องพลานามัยรวมถึงบริการรถพยาบาลณสหราชอาณาจักร 5 แห่งหน ได้แก่ North West Ambulance Service NHS Trust, Avon Valley Community Responders, St Johns Ambulance (Norwich), St Johns Ambulance (Greater Manchester) ด้วยกัน Special Ambulance Transfers 13;อีกต่างหากครอบครองการปล่อยวางกับกำลังชดใช้ Pocketalkกงสี ชนนี Sourcenext มีความสนใจที่การศึกษาภาษามนุษย์ซึ่งครอบครองหลักแหล่งสรรพสิ่ง Pocketalkวิสัยทัศน์สิ่งของผลิตผลตรงนั้นเรียบง่าย 13 พอให้คนสถานที่พูดภาษามนุษย์ต่างกันเข้าใจห้ามคว้าสะดวกPocketalk กำลังกายเอาใจช่วยคร่าอุปสรรคด้านภาษามนุษย์ทั่วโลกการรับทราบด้วยกันผลดีวิธีสถานที่ดีงามเต็มที่ในการทวีการรับทราบ Pocketalk และผลดีของเลี่ยนในเหตุการณ์รีบด่วนคือว่าการนำเครื่องมือเจียรสิงสู่แห่งมือสรรพสิ่งผู้ใช้บริการ กองกลาง รายงาน1C; ในตอนเริ่มต้นสิ่งของการกระจายเชื้อของ COVID ดีฉันต้องการเอื้อเฟื้อประชาเพราะการละวางวัสดุให้กับกรุ๊ปบริการฉับพลัน 1D;Tomoaki Kojim เอ็มดีสูงอายุสิ่งของ Sourcenext Corpมันสมอง 1C บอกในทางกลับกันชิ้นตรงนี้ลุ้นแจกพวกเหล่านี้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งแหวจักมีราคาอย่างไรในความฉุกเฉิน 14 กล่าวคือเพราะว่างานถอดความภาษามนุษย์แห่งหนคล่องแคล่วกับแม่นตรงโดยไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องล่าม (อีกด้วยตนเองไม่ก็มุขต่อโทรศัพท์) .1D;การสื่อสารคู่ทาง Pocketalk เอาใจช่วยรั้งขึ้นการติดต่อสื่อสารหญิบทางได้อย่างเร็วกับประหยัดเวลาเนื่องด้วยเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบริการทำให้หยุดเพลิงที่ท่าอากาศยานลอนดอนลูตันวัสดุ Pocketalk ลุ้นดึงขึ้นการติดต่อสื่อสารสองผลประโยชน์โดยด่วนณข้อความฉุกเฉินทางการแพทย์ยุคอาจจะมีความหมาย 13;Pocketalk เปล่าเพียง แม้ว่าสนับสนุนแจกเขาทั้งหลายทุ่นเวลา แต่ว่าอีกต่างหากได้รับบัญชีเรื่องเบ็ดเตล็ดขนมจากผู้ป่วยหรือว่าสักขีพยานที่รูปการณ์ยิ่งไปกว่านี้ยังช่วยที่การติดต่อสื่อสารทั่วไปจากผู้โดยสารซึ่งบางคนรู้ไม่สบายใจเมื่ออุตสาหะหาทางเข้าออกสถานที่แน่นอนไม่ก็รถบัสคันไหนที่จะจับได้พอจากสนามบินNo Language Barrier London Luton Airport Fire Service ไม่ต้องสับเปลี่ยนกระบวนการไหน ๆ หลังจากใช้คืน Pocketalk เสียแต่ว่าเขาทั้งหลายมีความสุขเต็มที่ที่ได้มาเลิกใช้บันทึกร่างใจจากนี้อีกทั้งทำให้เขาทั้งหลายสำคัญใจดุภาษาไม่ใช่อุปสรรคประการแห่งหนเคยชินดำรงฐานะครั้นต้องติดต่อกับดักกลุ่มคนแห่งระหว่างวันทำงานเนื่องด้วยพวกเขาการตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ Pocketalk ตรงนั้นเกิดเรื่องคล่องและบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดในที่สถานีดับไฟมีสิทธิ์งานฝึกอบรมสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการใช้งานเครื่องมือ Pocketalkคณะหยุดไฟได้มายืมเครื่องไม้เครื่องมือจองแจกกับผู้ช่วยบริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานเพื่อช่วยเหลือเขาทั้งหลายณปัญหาการสื่อสารสถานที่คงจะเกิดขึ้นข้อความท้าอย่างหนึ่งที่การพาวัสดุเจียรใช้งานรวมความว่างานแจกพนักงานเรียนรู้วิธีใช้กิจธุระกับฝึกซ้อมกับดักเครื่องไม้เครื่องมือดังกล่าวที่สถานการณ์งานฝึกหัดเพราะฉะนี้พวกเขาจึ่งสมรรถพึ่งพิงเครื่องไม้เครื่องมือได้มาที่ข้อความรีบด่วนที่กล่าวว่า 1C; Pocketalk นั้นใช้งานสะดวกและกินเวลาเดี๋ยวเดียวที่การควบกำกับ 1D;Kojim บอกผู้ตั้งกระทู้ ruthlessautomat :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-27 16:39:50


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010-2014 All Rights Reserved.